2020. Október 28. Szerda, Simon napja
Üdvözöljük honlapunkon!
NÉVADÓNK
Szentannai Sámuel élete és munkássága
(1876-1956)
Székelyszentmiklósról indult – mint a népmesékben – családja hetedik fiaként, hogy megismerje a világot, hogy a próbákat kiállja. Óriási volt a távolság a szegény sorú székely földműves háza és a kolozsvári gimnázium között. Az erős akarat, a briliáns tehetség és a legtisztább becsvágy segítették az úton, amelyen elindult.
A gimnázium elvégzése után Kolozsmonostoron a Gazdasági Tanintézetben tanult, és 1896-ban kapott oklevelet. Kiváló eredményei, személyének varázsa és a jó sors is segítették azzal, hogy elsőként a Torontál megyei Nagyszentmiklósra helyezték, a nagymúltú – 1799-ben Nákó Kristóf által alapított – Földműves iskolához. Gyakornoki éve végén kitűnően vizsgázott, és tanári oklevelet kapott. 1898-ban, mint ösztöndíjas gazdasági segéd tett esküt a feladatok teljesítésére.
A kor (a boldog békeidők) szokásai és a hivatali rend alapján helyezték rövidebb-hosszabb időre más-más iskolába.
Tanított Csákon a Földművesiskolában, Losoncon a Tanítóképző Intézetben, Székelyudvarhelyen és Kiskunfélegyházán is a Földművesiskola tanára volt. 1912-ben nevezték ki a Karcag Városi Földmívesiskola igazgatójának.
Nehéz évek voltak ezek Karcag városában és az iskolában: a tangazdaság földjei elszikesedtek, a gazdálkodás veszteségessé vált. Az iskolában kevés a tanuló, jelentkező is alig-alig. A város vezetése és a karcagi közbirtokosság is bizalmatlan. Nem látták, nem értették az iskola jelentőségét, fölösleges gazdasági tehernek vélték. A képzési időt ekkor csökkentették 6 hónapra az eredeti két év helyett. Igazgatói munkássága első nagy feladatának tekintette: megmenteni az intézményt! A város vezetőivel kialakított jó kapcsolata segítette minisztériumi tárgyalásaiban, és 1913-tól ismét az eredeti formában folytathatták a képzést. Az oktatási feladatok és a tangazdasági munkák tekintetében sokoldalú fejlesztést, átalakítást indított, és éveken át irányított úgy, hogy az intézmény országosan elismerté vált.
Szentannai Sámuel Alapítvány
Adószáma: 19221719-1-16
Köszönjük támogatásukat!
Figyelem

 

 

Tájékoztatás

A járványügyi készültséget kezelő intézményi intézkedési terv alapján intézményünkben 2020.október 9-2020. november 2-ig tantermen kívüli, digitális munkarend elrendelésére került sor.

Kelt: Karcag, 2020. október 8-án.

Gyökeres Sándor

igazgatóTisztelt Szülők, Hozzátartozók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a soron következő (2020. szeptember 11., 15:00 ) szülői értekezlet az iskola MINDEN évfolyamán virtuális formában kerül megtartásra.

Az adott osztályt és iskolánkat érintő kérdésekről az alábbi fórumokon talál információt ill. érdeklődhet:

http://www.szentannai-karcag.sulinet.hu

sztannai@externet.hu

elektronikus naplók:

https://szentannaikarcag.e-kreta.hu/Adminisztracio/Login

https://szentannai.mozanaplo.hu

telefon:

06-59 / 312-744

Közvetlenül az osztályfőnök elérhetőségén.

Kérjük továbbá a kilencedik évfolyam szüleit, küldjenek iskolánkba élő e-mail címet, hogy az elektronikus napló hozzáféréséhez szükséges kódokat biztosítani tudjuk részükre.

Megértésüket, közreműködésüket köszönjük!FIGYELEM!

 

Elérhető a 2020/2021. tanév október-novemberi vizsgaidőszak érettségi vizsgáinak jelentkezési lapja.

Őszi érettségi vizsgaidőszakÉRTESÍTÉS!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni minden 9. évfolyamos tanulót arról, hogy tanévnyitó ünnepségünk az alábbi idő pontban és helyen lesz megtartva számukra:

Időpont: 2020. szeptember 1. (kedd) 16:00 órakor
Helye: Új tanügyi épület földszint aula

Megjelenés, alkalomhoz illő ünneplő öltözetben.KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS

 

Kedves Kollégisták!
Értesítelek benneteket, hogy a kollégiumi szobákat 2020. augusztus 31-én, hétfőn 13:00 órától lehet elfoglalni.
Beköltözéskor hozz magaddal szájmaszkot, lakatot a szekrényedre, ágyneműhuzatot, valamint orvosi igazolást arról, hogy közösségben tartózkodhatsz. Javasoljuk saját paplan és párna használatát.
Étkezést szeptember 1-től (kedd reggeli) biztosítunk.
Tanévnyitó ünnepség csak a 9. évfolyamnak lesz szeptember 1-én, ezért ők a beköltözéskor hozzanak magukkal ünneplő ruhát is.
Felhívom a figyelmeteket, hogy aki 2020. augusztus 17-e után külföldön tartózkodott, augusztus 28-ig vegye fel a kapcsolatot a kollégium vezetőjével az iskola központi számán: 59/312-744.
A jelenleg érvényben lévő járványügyi protokoll előírásai alapján a beköltözéskor testhőmérséklet mérésre és kérdőív kitöltésére kerül sor, továbbá a beköltözést segítő családtagoknak az intézmény területén belül szájmaszk viselése kötelező. Kérem ezen információk tudomásul vételét.
Karcag, 2020. augusztus 24.
Nagy Zoltán
kollégiumvezető

 Digitális kompetenciák a középfokú mezőgazdasági szakképzésben, jó gyakorlatok bemutatása a vidéki gazdálkodás keretében

digitális távoktatási tananyag-Karcag

 Kedves Diákok!

Ezúton szeretnénk közzétenni a Matematika javítóvizsga gyakorló feladatsorait.

9. évfolyam

10. évfolyam

11. évfolyam

12. évfolyam

 


 

„SZAKMAKÓSTOLÓ” hét nyári pályaorientációs program

A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara „SZAKMAKÓSTOLÓ” hét nyári pályaorientációs programot szervez az agrárszakképzések iránt érdeklődő (jelenleg 5-6-7. osztályos) diákok számára.

A pályaorientációs hét 2020.07.27-31. naponta 8:00 és 16:00 között kerül megrendezésre, melyen színes szakmai programokkal és érdekes bemutatókkal várjuk az érdeklődő fiatalokat.

Helyszíne: Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.,

Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium


Részletes felhívás letöltése

Program letöltése

Szülői hozzájáruló nyilatkozat letöltése

Szakmakóstoló jelentkezési lap letöltése

Egésztségügyi nyilatkozat letöltése 

Kedves Kollégista Tanulók!

Megkérlek benneteket, hogy az alábbi hivatkozáson található Kollégiumi kérvényt, töltsétek le, nyomtassátok ki és kitöltve, aláírva postai úton 2020. június 30-ig küldjétek meg az iskola címére.
A borítékra írjátok rá, hogy "Kollégiumi kérvény".
Felhívom a figyelmeteket arra, hogy aki nem nyújt be kérvényt annak nem tudunk kollégiumi férőhelyet biztosítani.

Kollégiumi kérvény

Üdvözlettel:
Nagy Zoltán
kollégiumvezető

 Kedves Kollégisták!

Tájékoztatlak benneteket, hogy a nyári gyakorlatra 2020. június 16-án (kedd) reggel 6 órától lehet beköltözni a Kollégiumba.
Ágyhuzatot hozzatok magatokkal!

Üdvözlettel:
Nagy Zoltán
kollégiumvezető

 KEDVES LEENDŐ KILENCEDIK OSZTÁLYOS TANULÓK!

 

Értesítünk Benneteket, hogy iskolánkban a 2020/2021. tanévre a BEÍRATKOZÁS 2020. június 23-án lesz.

A tanulók külön értesítést kapnak, ezért kérjük, hogy az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, illetve következményeinek elhárítása, érdekében a megadott időpontban jelenjenek meg.


ISKOLAVEZETÉS

 Kedves Érettségizők!

 

Értesítünk benneteket, hogy a betekintés időpontja 2020. május 28 és 29-e, 8:00 – 16:00 óra. Az időpontot, hogy mikor kell jönnötök osztályfőnökötöktől fogjátok megtudni.

12. A és 12 B osztály a régi épületben, a 12. C és 12. D osztály az új épületben tekintheti meg a dolgozatát.

Az épület megközelítése:

12. A osztály régi épület földszint magyar terem a kollégium felőli bejárat

12. B osztály régi épület matematika I. terem gazdasági hivatal felőli bejárat

12. C osztály új épület konferencia terem új épület főbejárat

12. D osztály új épület német terem, büfé felőli bejárat

 


 

Belügyi vizsga beléptetés!

Belügyi


Szakmai ágazati vizsga beléptetés!

Ágazati

Kedves Érettségizők!

 

Az írásbeli érettségi vizsgák 2. és 3. hetére vonatkozólag a következő információkra figyeljetek.

· A délelőtti vizsgák 8 órakor kezdődnek, a délutániak 14-kor.

· Az informatika vizsgatárgy kivételével minden vizsga az új épületben lesz.

· A vizsgára érkezés beosztását keressétek a Moodle-ban, az iskola Facebook oldalán, a honlapon.

· Iskolánkat érintő vizsganapok:

2. HÉT:

Biológia 2020. május13. 8 óra

Mozgóképkultúra és médiaismeret 2020. május 13. 14 óra

Környezetvédelmi ismeretek 2020. május 14 8 óra

Élelmiszeripari ismeretek 2020. május 14. 8 óra

Mezőgazdasági és erdészeti

gépésztechnikai ismeretek 2020. május 14. 8 óra

Informatika 2020. május 15. 8 óra

Belügyi rendészeti ismeretek 2020. május 15. 14 óra

3. HÉT

Fizika 2020. május 19. 8 óra

További eredményes felkészülést kívánok!

Szűcs Judit

igazgatóhelyettesNémet érettségi tanulói beosztás

Letöltés

Angol érettségi tanulói beosztás!

Letöltés


Történelem érettségi tanulói beosztás! 

Letöltés


Matematika érettségi tanulói beosztás!

LetöltésKedves Végzős Tanítványaink!

 

Holnap, 2020. május 1-én lenne a ballagásotok, amely meghatározó élmény mindenki életében! Tudjuk, hogy a ballagás szép, megható, magasztos pillanatait nem helyettesítheti semmi, de a kialakult helyzet miatt, így az online végtelen terében, fogadjátok szeretettel ezt a számotokra ismerős, kedves pillanatokat felidéző összeállítást!

Sok szeretettel az iskola vezetői, tantestülete, dolgozói és diákjai!

Ballagási videó 2020


 

Kedves Érettségizők!

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatót az alábbi hivatkozásról érhetitek el.

Érettségi tájékoztató!

 ÉRETTSÉGI 2020!

Fontos információ a 2020 május-júniusi érettségi vizsgákról!

 FONTOS! Kollégiumi kiköltözés!!!
MOODLE tanuló kéziköny

 


 

Tisztelt Szülők!
Kedves Diákok!

Intézményünk 2020. március 16-tól a digitális tanrendet a MOODLE oktatási keretrendszer alkalmazásával valósítja meg, amely már iskolánkban több mint egy éve részlegesen működik.

A programba való belépéshez szükséges regisztrációhoz az osztályfőnökök elkérik diákjaink e-mail címét, majd visszajuttatják számukra a felhasználói azonosítót, a belépéshez szükséges jelszót és a honlap elérhetőségét.
Tanulóink a tantárgyaikat évfolyamoknak megfelelően kurzusokba rendezve találják meg. A MOODLE felhasználói kézikönyvét iskolánk honlapjáról letölthetik.

Megkérjük diákjainkat, hogy a rendeletben foglaltaknak megfelelően a jelenlegi tanterem nélküli digitális munkarendet ne tekintsék tanítási szünetnek. A tanulmányi kötelezettség teljesítése továbbra is jogszabályi előírás. A tanulmányi teljesítmények ebben a rendszerben is értékelésre kerülnek, az oktatási keretrendszer minden tanuló munkáját naplózza, ellenőrzi és értékeli. A rendszeres tanulást továbbra is elvárjuk.

Kedves Tanítványaink! Kérjük, hogy kövessétek osztályfőnökeitek, szaktanáraitok utasításait, tanúsítsatok felelősségteljes magatartást és vigyázzatok magatokra!

Kelt: Karcag, 2020. március 16-án.

Iskolavezetés

 FIGYELEM!

 

Tisztelt Szülők! Kedves Tanítványaink!

A Kormány 1102/2020. (III. 14.) Korm. határozata a koronavírus miatt a köznevelési és szakképzési intézményekben új munkarend bevezetéséről 1. pontja szerint :

„a) 2020. március 16. napjától az iskolákban a nevelés-oktatás tantermen kívüli, digitális munkarendben kerül megszervezésre;

b) a digitális munkarend olyan módon kerül meghatározásra, hogy annak keretében

ba) a tananyag kijelölése, a tanulási folyamat ellenőrzése és támogatása a pedagógusok és a tanulók online vagy más, személyes találkozást nem igénylő kapcsolatában történik,

bb) a tananyag tantermen kívüli, digitális munkarend keretében történő átadása alkalmas legyen a tanuló tanulmányi követelményeinek teljesítésére;”

A fenti határozat értelmében tanulóinknak nem kell bejárni az iskolába, a digitális tanrend megvalósításáról, kollégiumban hagyott tárgyaik elvitelének rendjéről, egyéb információkról hétfőn kapnak részletes tájékoztatást osztályfőnökeiktől.

Köszönjük megértésüket!

Karcag, 2020. március 15.

Iskolavezetés
Tisztelt Szülő!

 

Tisztelt Leendő Kilencedikesek!

A Szentannai Sámuel Középiskola vezetése ezúton tájékoztatja Önöket, hogy az intézményben szervezett tájékoztató elbeszélgetések a kihirdetett veszélyhelyzet miatt elmaradnak.

Az aktuális információkról iskolánk honlapján és facebook oldalán kaphatnak tájékoztatást.

Elérhetőségeink: 59/312-744, e-mail.: sztannai@externet.hu

Megértésüket köszönjük.

Gyökeres Sándor igazgató

 Érettségizők Figyelem!

 

Jelentkezési lap érettségi vizsgára (2019/2020. tanév május-júniusi vizsgaidőszak) elérhető az Oktatási Hivatal oldalán az alábbi hivatkozáson.

Érettségi jelentkezési lap 2019/2020-as tanév


 

Beiskolázási nyílt nap!

Kedves Nyolcadikos Diákok!

Az elmúlt évekhez hasonlóan intézményünk ebben a tanévben is megrendezi beiskolázási nyílt napjait. A nyílt napokon megismerhetik az érdeklődők a 2020/2021-es tanévben indítható szakjainkat. A képzési rendszer átalakulása miatt új megnevezésekkel és új képzési formákkal találkozhatnak, amelyeket aktív, foglalkoztató jelleggel ismerhetnek meg az érdeklődők.

Szeretettel várunk minden továbbtanulás előtt álló diákot, szülőt és érdeklődőt!

Nyílt napjaink:

1: 2019. november 22. 10:00 (péntek) Aktív, foglalkoztató jellegű!

Helyszín: új épület aula

2: 2020. január 9. 9:30 (csütörtök)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!Kedves Diákok!

A tankönyvosztással kapcsolatos információkat innen érhetitek el!

 Tanévnyitó!

Ezúton szeretnénk tájékoztatni tanulóinkat arról, hogy a 2019/2020-as tanévnyitó 2019. szeptember 2-án 8:00 órakor kezdődik. Helye: Új épület aula

 


 

KOLLÉGIUMI BEKÖLTÖZÉS

Kedves Tanulónk!

Értesítünk, hogy a kollégiumba 2019. szeptember 1-én, vasárnap 13:00 órától lehet beköltözni. Megkérem a kollégiumi diáktanács tagjait, hogy legkésőbb 13:30 óráig jöjjenek be a kollégiumba, és segítsék az elsős tanulók elhelyezését.

Beköltözéskor hozz magaddal lakatot a szekrényedre és ágynemű huzatot.

Az elsős tanulók szüleinek 15:00 órakor összevont szülői értekezletet tartunk az iskola klubtermében.

Felhívom a figyelmet, hogy a kollégium 13:00 óráig zárva tart!

Üdvözlettel:
Nagy Zoltán 
kollégiumvezető

Érettségi vizsgaszervezésre kijelölt középiskolák listája a 2019/2020-as tanév október-novemberi vizsgaidőszakában.

Intézmények listája

 


 

A Szentannai Sámuel Középiskola és Kollégium a 2019 / 2020. tanévre az alábbi érettségi utáni nappali rendszerű szakképzésekre
hirdet felvételt:

- Környezetvédelmi technikus (OKJ 54 850 01, 2 éves)
- Élelmiszeripari technikus (OKJ 54 541 02, 2 éves)

 


Tanulói jogviszonnyal járó kedvezmények:

- családi pótlék,

- diákigazolvány,

- kollégiumi elhelyezés,

- jogosítványszerzési lehetőség,

- piacképes szakképesítés,

- nyelvvizsga helybeni megszerzése,

- ECDL vizsgalehetőség.


Jelentkezés feltételei:

- érettségi bizonyítvány,

- maximum 23 éves életkor.


Jelentkezési határidő: 2019. augusztus 9.


Érdeklődni és jelentkezni személyesen, telefonon vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken lehet:

5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18.,

06-59/312-744,

sztannai@externet.hu


 

A Büntetés-végrehajtási Szervezet  ismét a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokságán tartja meg a Múzeumok Éjszakája programsorozat keretében rendezvényét.

Fontosnak tartjuk, hogy az eseményre látogatók betekintést nyerhessenek a magyar börtönök, valamint a büntetés-végrehajtási hivatás múltjába és jelenébe!

2019. június 22-én 18.00 órától 24.00 óráig a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnokság (1054. Budapest, Steindl Imre u. 8.) Szent Adorján udvarán színes programokkal és a sátoraljaújhelyi Börtönmúzeum vándorkiállításával várjuk a látogatókat. Programunk ingyenes!

PlakátFigyelem!

 

Várjuk jelentkezését az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával megvalósuló földvásárláshoz, földörökléshez, Eu-s pályázatokhoz szükséges Aranykalászos gazda tanfolyamunkra.Rendkívüli felvételi eljárás 2019/2020-as tanévre!

 


Tájékoztatónkat ezen a hivatkozáson tekinthetik meg! Országos hatos döntőben a Szentannais diákok! 

Igazi küzdelem és szakmai megmérettetés vár azokra a fiatalokra, akik a döntösei lettek a Legyél Te is mezőgépész! országos bajnokságnak. 

Tovább a teljes cikkre...

 Két gyár, négy nap és hatalmas élmények!

A MEGFOSZ és az Agro Napló közösen szerevezett és a Földművelésügyi Minisztérium által támogatott MezőgépÉSZek játékunk nyertesei hatalmas lehetőséget kaptak, hiszen a karcagi Deere Service csapat tagjai kijuthattak Németországba a Fendt és a John Deere gyárba. Tovább a cikkre...


A kilencedik évfolyamos tanulók ismerkedési estjét novemberben rendezzük meg, ahol a tízedikes diákjaink műsorral készülnek.

Ismerkedési est

Végzős tanulóink a szalagavatói műsorral köszönik meg tanáraiknak a négy éves munkájukat.

Szalagavató

A természettudományi képzés színvonalát fémjelzi a minden évben megrendezésre kerülő Avram Hershko Országos Természettudományi Verseny. Természettudományi verseny

A mozgalmas és színes diákéletet igazolják a következő rendezvényeink: koncertek, mikulás avató, karaoke-estek, főzőverseny, végzősök vetélkedője.

Ízelítő diáknapról: Diáknap

Ballagásunk a külső szemlélődök számára látványos és nem mindennapi, míg a ballagók számára örök emlék.

Ballagás, felvonulás

NÉVADÓNK

Szentannai Sámuel élete és munkássága

(1876-1956)

Székelyszentmiklósról indult – mint a népmesékben – családja hetedik fiaként, hogy megismerje a világot, hogy a próbákat kiállja. Óriási volt a távolság a szegény sorú székely földműves háza és a kolozsvári gimnázium között. Az erős akarat, a briliáns tehetség és a legtisztább becsvágy segítették az úton, amelyen elindult.

A gimnázium elvégzése után Kolozsmonostoron a Gazdasági Tanintézetben tanult, és 1896-ban kapott oklevelet. Kiváló eredményei, személyének varázsa és a jó sors is segítették azzal, hogy elsőként a Torontál megyei Nagyszentmiklósra helyezték, a nagymúltú – 1799-ben Nákó Kristóf által alapított – Földműves iskolához. Gyakornoki éve végén kitűnően vizsgázott, és tanári oklevelet kapott. 1898-ban, mint ösztöndíjas gazdasági segéd tett esküt a feladatok teljesítésére.

A kor (a boldog békeidők) szokásai és a hivatali rend alapján helyezték rövidebb-hosszabb időre más-más iskolába.

Tanított Csákon a Földművesiskolában, Losoncon a Tanítóképző Intézetben, Székelyudvarhelyen és Kiskunfélegyházán is a Földművesiskola tanára volt. 1912-ben nevezték ki a Karcag Városi Földmívesiskola igazgatójának.

Nehéz évek voltak ezek Karcag városában és az iskolában: a tangazdaság földjei elszikesedtek, a gazdálkodás veszteségessé vált. Az iskolában kevés a tanuló, jelentkező is alig-alig. A város vezetése és a karcagi közbirtokosság is bizalmatlan. Nem látták, nem értették az iskola jelentőségét, fölösleges gazdasági tehernek vélték. A képzési időt ekkor csökkentették 6 hónapra az eredeti két év helyett. Igazgatói munkássága első nagy feladatának tekintette: megmenteni az intézményt! A város vezetőivel kialakított jó kapcsolata segítette minisztériumi tárgyalásaiban, és 1913-tól ismét az eredeti formában folytathatták a képzést. Az oktatási feladatok és a tangazdasági munkák tekintetében sokoldalú fejlesztést, átalakítást indított, és éveken át irányított úgy, hogy az intézmény országosan elismerté vált.Szentannai Sámuel Alapítvány - Adószáma: 19221719-1-16
Köszönjük támogatásukat!

Intézményünk ECDL és DEXAM vizsgaközpont!
Bővebb információ a Képzések menü, ECDL és DEXAM almenüben! 

 

Aktuális
Iskolai menza étlap:
2010.04.07.-2010.04.09.
GINOP Adatvédelmi tájékoztatóKAFFEE tájékoztatók

KRÉTA Kapcsolattartási modul tájékoztató

JÁRVÁNYÜGYI INTÉZKEDÉSI TERV 2020/2021-es TANÉV

Intézkedési terv - Szentannai
Szentannai Sámuel Alapítvány - adószáma:
19221719-1-16


Kedvezményes étkezési lehetőség a Szentannaiban!

10. hét: 2020. 03. 02 - 03. 08-ig

11. hét: 2020. 03. 09 - 03. 13-ig

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

Tisztelt Szülők! 

Ha meg szeretnék tekinteni az eredményeiket, kérem kattintsanak az alábbi hivatkozásokra:

NETFIT eredmények

Szülői felület felhasználói útmutató

Tisztelettel: 
Gyökeres Sándor
igazgató
ELBIR Július különszám


DExam akkreditált nyevvizsgahelyDExam információk

Digitális témahét a Szentannaiban!


Szentannai KönyvtárÉrettségizők figyelem!


Felsőoktatási információkhoz katt a logora!Nyílt nap a Szentannaiban! Videó megtekinthető a Képgalériák --> Videótár menüben (jobb oldalon)! 


2012. április 20-a ótalátogatónk volt!

progeCAD - az AutoCAD ® alternatívája